Voimauttavan taiteen äärellä - nukketeatterin keinoin

Voimauttavaa, musiikillista nukketeatteritoimintaa kehittäessäni ja lukuisten yleisöryhmien kanssa toimintaa toteuttaessani olen huomannut, että nukke koetaan usein helpommin lähestyttäväksi kuin ihminen. Nukelle näyttäisi olevan helpompi avautua. Nuken kautta uskaltaudumme ehkä myös tuntemaan tai ilmaisemaan joitain sellaisiakin tunteita, joita emme muutoin uskaltaisi tuntea tai ilmaista. Voimauttavan musiikillisen nukketeatterin ja varjoteatterin menetelmät pohjaavat tähän ilmiöön.

Voimauttava musiikillinen nukketeatteri on taiteellisen työni kautta vähitellen kehittelemäni taidelähtöinen menetelmä, joka yhdistelee sanatonta teatteria, varjoteatterin ja nukketeatterin eri muotoja ja musiikkia.

Toimintaan voi liittää osallistujien omia tarinoita, heidän omien kokemustensa, ajatustensa ja tunteidensa sanallistamista ja visualisointia nukketeatterin keinoin. Tuokiot perustuvat yhteisiin kokemuksiin hetkessä, jossa musiikilla sekä nukketeatterin tai varjoteatterin visuaalisuudella on vahva rooli. Menetelmässä painotetaan yhteisiä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia, jotka toimivat myös osallistujan motivaation herättäjinä ja ylläpitäjinä. Musiikki vetoaa osallistujan tunteisiin, nukketeatteri aktivoi osallistujan oman mielikuvituksen.

Oli voimauttavaa nukketeatteritoimintaa toteutettaessa nukketeatterin tyyli ja tekniikka mikä tahansa, sitä käytettäessä nukeillanäyttelijä manipuloi nuken liikkumaan, ja katsoja täydentää kokemuksen antaen mielikuvituksellaan sille elämän ja merkityksen. Musiikki luo vahvan tunnetilan tapahtumien ympärille, ja nukketeatteri luo puitteet monenlaisille toimintamahdollisuuksille. Nuket kun taipuvat sellaiseenkin, mihin ihmisnäyttelijät eivät kykene. Nukke voi lentää, liekehtiä tulessa, olla niin suuri ja voimakas, että pystyy pelkällä puhalluksella pelottamaan pahan olon pois, tai niin pikkuinen, että se voi kiivetä katselijan kämmenelle, kutitella ja naurattaa. Lohduttaa. Katsojan kuvitellessa nukelle tunteet ja kasvojen ilmeet kehon liikekieltä ja musiikin luomaa tunnetilaa tulkiten, nukke herää eloon.

Nukketeatteritaiteilija Nemanja Stojanovic   ja Onni-orava sairaalavierailulla geropsykiatrisella osastolla.

Nukketeatteritaiteilija Nemanja Stojanovic ja Onni-orava sairaalavierailulla geropsykiatrisella osastolla.

Voimme lukea nuken välittämän tunnetilan tämän asennoista ja liikekielestä, aivan samoin kuin voimme lukea sen kenestä tahansa ihmisestä, ilman että hänen tarvitsee sanoa sanaakaan. Ilo, suru, hämmennys, uteliaisuus, malttamattomuus, pelko, suuttumus, kateus, turhautuneisuus - kuten kaikki tunnetilat - löytyvät jokaisesta ihmisestä. Jokainen kulkee elämässään läpi koko tunteiden värikkään kirjon. Kenties siksi niihin on myös helppo samastua. Musiikkiin yhdistettynä ne herättävät katsojan oman mielikuvituksen, ajatukset, muistot. Musiikki herkistää meidät tarinoimaan, ja luomme näkemällemme ja kuulemallemme omat merkityksemme.

Musiikillisen nukketeatterin vahvuus ja erityislaatuisuus syntyykin siitä, että tarkkailumme kohteena oleva nukke on itsessään jo valmiiksi tarpeeksi ”tyhjä”. Siihen on helpompi projisoida ajatuksia ja merkityksiä kuin ihmisnäyttelijään kaikkine kasvonpiirteineen ja ilmeineen. Näyttelijällä on jo olemassa oma persoonansa ja menneisyytensä, joita niin näyttelijän kuin katsojankaan on mahdotonta täysin häivyttää taka-alalle, vaikka kuinka yrittäisi. Nukke on tässä suhteessa juuri sopivasti vajavainen. Se tarvitsee meidän apuamme, jotta se alkaa elää ja olla todellinen. Ja aktivoidessamme mielikuvituksemme sen käyttöön, otamme sen tarinan ikään kuin omaksemme. Se puhuu meille meidän omien tunteidemme kautta. Nukketeatterissa nukke, tai varjoteatterissa varjo, toimivat tietynlaisina peileinä. Ne heijastavat meihin sen, mitä niissä näemme.

Sen vuoksi nukke on tehokas ja tunteisiin vetoava työkaveri vierailuillamme sairaalaosastoilla, palvelukeskuksissa, vastaanottokeskuksessa, ensi- ja turvakodissa, koulussa tai päiväkodissa. Tämän blogin myötä alamme kertoa tarinoita näistä vierailujemme myötä musiikin ja nukketeatterin keinoin toteutetuista yhteisistä hetkistä ja kohtaamisista.

Tässä tämänpäiväinen annos pohdintoja. Tarinamme jatkuu jälleen - toisella kertaa. 
Siihen saakka, inspiroivaa viikkoa kaikille!

Lähde: Maria Baric, Kohtaamisia voimauttavan nukketeatterin äärellä, sosiokulttuurinen innostaminen musiikillisen nukketeatterin keinoin, Musiikin koulutusohjelma, Metropolia,  YAMK opinnäytetyö, 2014
 

******************************************************************************************

*Blogi on kirjava kokoelma vanhaa ja uutta. Se sisältää sekä uusia tekstejä yhdistyksen ja companymme ajankohtaisesta, juuri meneillään olevasta toiminnasta, että joitakin koosteita ja tarinoita jo aiemmin toteutetusta toiminnasta. Osa blogin teksteistä pohjaa aikaisempiin kirjoituksiini tai sisältää päivitettyjä koosteita opinnäytetyöstäni (Kohtaamisia voimauttavan taiteen äärellä - sosiokulttuurinen innostaminen musiikillisen nukketeatterin keinoin, Metropolia, Musiikin koulutusohjelma, YAMK, 2014.)