Voimauttava arki - kohtaamisia ilon äärellä
 

Voimauttava arki -hankkeen tavoitteena on lisätä laitoshoidossa olevien muistisairaiden ja toimintarajoitteisten vanhusten hyvinvointia uudella taidelähtöisellä toimintamallilla. Hankkeessa kehitettävä matalan kynnyksen toimintamalli tuo hoitotyöhön luovuutta ja tähtää kiireettömään kohtaamiseen elämyksen äärellä. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen on projektin keskeinen päämäärä, ja sen saavuttamisessa musiikillinen nukketeatteri toimii vuorovaikutuksen välineenä.

pieni+vanhuskuva2.jpg

Vapaaehtoisille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle tarjotaan koulutusta aiheeseen ja mahdollisuudet omaksua taidelähtöisiä taitoja tuoda iloa ja kohdata ihminen arjen keskellä. Koulutuksen jälkeen voi toimintamallin ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä, omiin tarpeisiinsa soveltaen. Taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen ei vaadita erityistä taiteellista taustaa; avoin mieli, halu oppia ja empaattinen läsnäolo riittävät. Voimauttava musiikillinen nukketeatteri tarjoaa muutosta rutiineina toistuvaan arkeen ja luo puitteet uudenlaiselle vuorovaikutukselle vanhusten ja heidän kanssaan toimivien välille.

Kolmivuotisen Voimauttava arki -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on juurruttaa ja levittää musiikillisen nukketeatterin toimintamallia laajemmin vanhustyön kentälle ja arkipäivän kohtaamisiin. Hankkeessa toiminta levittäytyy Helsingin, Sipoon, Vantaan, Oulun ja Seinäjoen alueelle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama projekti jatkuu vuoteen 2020 saakka.  

“Niin tärkeää! Niin tarpeellista! Ja samalla myös niin yksinkertaista ja mahdollista
toteuttaa. Tämä on avannut silmiäni ihan uudella tavalla.”
— Toimintaan osallistunut hoitaja
 
STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla_Sininen_RGB.png