MISSIO

Missionamme on luoda merkityksellistä taidetta erilaisille yleisöille ja edistää hyvinvointia taiteen keinoin.

VISIO

Toiminnallamme haluamme edistää taiteellisia, pedagogisia, monikulttuurisia ja humaaneja arvoja sekä yleistä hyvinvointia yhteiskunnassa. Teemme yhteistyötä kunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kumppanimme ovat mm. taiteen ja kulttuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Tavoitteemme on edistää ihmisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Haluamme lisätä taiteen saavutettavuutta, jotta ihmiset toimintarajoitteistaan ja varallisuudestaan riippumatta pääsevät osallisiksi taiteen hyvinvointia edistävistä vaikutuksista.

Toimintamme kohteena ovat lasten, nuorten, perheiden ja vanhusten lisäksi erityistä tukea tarvitsevat ja syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät sekä monikulttuurisista taustoista tulevat ja vähävaraiset ihmiset.

Tarjoamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä kohtaamisia voimauttavan taiteen äärellä. 


Haluamme tuoda taide- ja kulttuuritoimintaa sellaisiin ympäristöihin, joissa taiteella on tilaa yllättää ja ilahduttaa.

ARVOT

  • Elämyksellisyys

  • Yhteisöllisyys

  • Osallisuus

  • Saavutettavuus

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme. Teemme eri taiteenlajien, toimintasektorien ja kulttuurien rajat ylittävää yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka jakavat arvomme. Haluamme rakentaa siltoja eri toimijoiden välille esitystoiminnan ja yleisötyön keinoin, jotta laadukkaan ja korkeatasoisen kulttuuriyhteistyön toteutuminen erilaisissa ympäristöissä varmistuisi.