Kohtaamisia voimauttavan taiteen äärellä
 

Kohtaamisia-kulttuurihanke päättyy juhliin!

Maria Baric Companyn ja Teatterimuseon yhteinen Kohtaamisia-hanke päättyy juhliin, jotka ovat samalla uuden kulttuuritilan Kulttuurimyllyn avajaiset. Kohtaamisia-hanke on juurruttanut Itä-Helsinkiin monipuolista kulttuuritoimintaa ja tavoittanut kolmivuotisen taipaleensa aikana tuhansia alueen asukkaita eri ikäryhmistä ja taustoista. Hankkeen puitteissa on järjestetty lukuisia tapahtumia, esityksiä sekä työpajoja ja jalkauduttu yhteisöihin, lähelle ihmisiä. Hankkeen käynnistämä alueellinen kulttuurityö saa nyt oman kotipesänsä Myllypurosta Kulttuurimyllystä. Pitkäjänteinen ja ilon värittämä Maria Baric Companyn sekä Teatterimuseon yhteistyö alueella jatkuu.

Kohtaamisia-hanke on ollut osa Helsingin kaupungin tukemaa Helsingin malli -kulttuurihankkeiden verkostoa. Teatterimuseon ja Maria Baric Companyn yhteisenä tavoitteena on ollut tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Kohtaamisia-hankkeen päättäjäistyöpajoissa syvennytään naamioteatteriin ja valmistetaan syötävän hyviä esityksiä piparintuoksuisissa pikkujoulutunnelmissa. Työpajat järjestetään Kulttuurimyllyn avajaisviikoilla marras-joulukuussa 2018 ja niitä ohjaavat Teatterimuseon teatteripedagogit ja Maria Baric Companyn taiteilijat.

Tutustu Kulttuurimyllyn avajaisviikkojen ohjelmaan osoitteessa www.kulttuurimylly.com.

Kohtaamisia Itä-Helsingissä

Kohtaamisia-hanke on levittäytynyt Itä-Helsingin alueelle eri kaupunkitapahtumien yhteyteen ja tarjonnut mm. esityksiä, konsertteja, työpajoja ja kulttuuriretkiä.

Monipuolinen, kaikenikäisille suunnattu toiminta on näkynyt ja kuulunut Itäkeskuksessa, Myllypurossa, Kontulassa, Vesalassa, Kivikossa ja Kurkimäessä järjestettävien erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Hankkeen päätoteuttajia ovat olleet Voimauttavan taiteen äärellä ry:n lisäksi Teatterimuseo sekä kansainvälinen esittävän taiteen ammattilaisryhmä Maria Baric Company yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kohtaamisia-hankkeen tapahtumat ja toiminta ovat syntyneet Itä-Helsingin alueella taiteilijoiden ja osallistujien kohtaamisista, jotka inspiroivat ajatusten ja ilmiöiden tutkimiseen ja esittämiseen taiteen keinoin. Kohtaamisista syntyvä vuoropuhelu on luonut pohjan erilaisille työpajakokonaisuuksille ja osallistaville esityksille sekä alueellisille kulttuuri- ja taidetapahtumille.

Osallistavuus ja elämyksellisyys nousevat toimintamme ensisijaisiksi arvoiksi, joita pyrimme toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti taidelähtöisin menetelmin.